Anders Denken = Anders Durven = Anders Doen!

Stichting SIOMA staat voor Stichting ter Stimulering van Innovatie, Onderzoek en Matching op de Arbeidsmarkt. Als non-profit organisatie levert SIOMA een constructieve bijdrage aan een effectievere matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Wij doen dit door arbeidsmarktvraagstukken te benaderen vanuit andere invalshoeken en beogen daarmee andere visies te ontwikkelen waardoor duurzame oplossingen kunnen worden gecreëerd voor bestaande personele knelpunten binnen organisaties. Een duurzame inzet van medewerkers in het arbeidsproces staat hierbij centraal.

Om haar doelstellingen concreet vorm te geven ontplooit SIOMA de volgende activiteiten:

  • Verrichten van onderzoek naar nieuwe trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en organiseren van denktanks, workshops en themaconferenties;
  • Bij elkaar brengen van alle partijen die zich bezig houden met arbeidsmarktcommunicatie in het  algemeen en arbeidsbemiddeling in het bijzonder;
  • Stimuleren van innovatie van werving & selectie binnen bedrijven zodat openstaande vacatures op een andere wijze kunnen worden vervuld;
  • Organiseren van “Meet & Greet” events zoals De Dag van de Arbeidsmarkt en de Dag van de Werkgever;
  • Begeleiden van werkzoekenden naar zinvol werk via E-coaching en inspirerende Carrièrelunches;
  • Het samenstellen van een digitale portfolio van werkenden en werkzoekenden, waaronder de opname van uitnodigende Video CV’s en digitale presentaties;
  • Organiseren van Masterclasses op het gebied van e-coaching en pro actieve werkgeversbenadering.

SIOMA werkt zowel in opdracht van bedrijven als overheidsinstellingen, waarbij een hoge klantsatisfactie wordt gegarandeerd tegen een uiterst concurrerende prijsstelling.

Het secretariaat van SIOMA is gevestigd te Zeist, Driebergseweg 16-B. U kunt ons tijdens kantoortijden bereiken onder telefoonnummer: 030 – 2803000. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via ons e-mailadres: info@sioma.nl


Nieuws
>> binnenkort...


2010© Stichting SIOMA | All rights reserved